Petr Makeš

Petr Makeš
Zdravému bydlení se věnuji již 15 let. Navštívil jsem tehdy jednu přednášku o Feng Shui a zcela mě tato oblast zaujala. Stal jsem se součástí skupiny přátel a kolegů, která se pravidelně setkává. Přebírali jsme informace o Feng Shui a zdravém bydlení ze všech významných zdrojů, kurzů u nás i v zahraničí, a následně je upravili pro naše místní podmínky a prověřili v konkrétní praxi. Tím jsme vybrali a vyzkoušeli ty to nejlepší. Navíc, a to je zásadní, jsme zkoumali vliv tvarů budov na život a jejich provázanost na čínskou medicínu. Výsledkem výzkumu pod vedením Radomíra Nováka je například speciální program Energetické geometrie staveb ENGES a český geomantický kompas LoPan. Tím jsme zdravé bydlení posunuli o další kus vpřed. Osobně mě Feng Shui oslovilo především z pohledu vlnění a vibrací a jejich vlivu na člověka. Mou snahou je naladit dům i byt tak, aby člověka plně podporoval a harmonizoval. Každý tvar, barva, materiál má specifický vliv na člověka. Plně se potvrzuje, že podstatou všeho je vibrace, vlnění. Původní služby v oblasti Feng Shui jsem dále rozšířil například o měření elektrosmogu, jehož omezení je zásadní zvlášť v dnešní době. Těší mě, že lidé čím dál více vyžadují novou kvalitu bydlení, tj. zdravé, spokojené a šťastné bydlení. Získávají tím podporu pro plnohodnotný život svůj i svých blízkých. Petr Makeš
Nahoru