Co dělá člověka člověkem

Online kurz z kategorie: Společnost

Večer s Miluší Kubíčkovou o tom, co činí člověka člověkem.

Jsou to dvě kvality. Jedna vnější, jedna vnitřní. Z vnějšku poznáme člověka podle jeho vzpřímenosti. Vnitřně jej charakterizuje jeho duchovní složka prostupující jeho duši, jeho já...

Doc. PhDr. Miluše Kubíčková CSc. přispěla nejprve dílem k rozvoji jógy v Československu, později se začala věnovat studiu antroposofie a šířit myšlenky Rudolfa Steinera. Je spisovatelkou, propagátorkou antroposofie, eurytmie, waldorfského školství. Je členkou Obce křesťanů, Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj, propagátorkou zdravého životního stylu. Ve svých 92 letech je stále velmi vitální, inspirativní osobností, která může být příkladem pro mnohem mladší z nás.

Událost: https://www.facebook.com/events/162989540812363/

0 komentářů

Nahoru